Професионален Домоуправител

✓ Абсолютна и постоянна прозрачност за събраните входни такси, наличността в касата на входа и направените от Спокоен Дом разходи- Безплатен достъп до индивидуален онлайн профил за:

⦁ натрупани лични задължения

⦁ онлайн плащане на лични задължения

⦁ наличност в касата на входа

⦁ направени разходи от касата на входа

⦁ протоколи от направени общи събрания

⦁ излагане на предложения за ремонтни дейности и събиране на различни оферти

⦁ показване на събраните оферти и подготовка за тяхното обсъждане на общо събрание

⦁ съобщаване за предстоящи събития и инициативи свързани със Спокоен Дом

⦁ предварително съобщаване за предстоящи промоции и намаления направени специално за клиентите на Спокоен Дом

✓ Професионално организиране, провеждане и протоколиране на Общи събрания;

✓ Водене и спазване на пълния набор от документация /книга на собствениците, правилник за вътрешния ред, разпоредби, предписания и др./;

✓ При липса на правилник за вътрешния ред- създаване на такъв правилник и следене за неговото спазване

✓ Извършване на процедурата по вписване на етажната собственост в общинския регистър на жилищата в режим на етажна собственост

✓ Възможност за плащане в касите на EasyPay и ePay, в допълнение към възможността за онлайн плащане от индивидуалния профил в системата

✓ Водене на счетоводство на приходите и разходите (гарантирана пълна прозрачност чрез нашата онлайн платформа)

✓ Съхраняване на всички платежни документи

✓ Техническа поддръжка

✓ Представителство пред доставчиците на комунални услуги – електричество, вода, асансьор и др.

✓ Представителство пред доставчиците на други услуги, сключили договор с етажната собственост (интернет, видео наблюдение, охрана и тн.)

✓ Навременна и компетентна правна намеса при спорове свързани с етажната собственост

✓ Подобряване на събираемостта и ефективни правни мерки срещу нередовни платци

✓ Професионално почистване- хигиенистите. които изпращаме за почистване на общите части са изпитани и са спечелили нашето доверие. От Спокоен Дом не работим с фирми за почистване като подизпълнители. По този начин упражняваме пълен контрол върху качеството на услугата. При нужда от използване на подизпълнители, етажната собственост ще бъде уведомена предварително на общо събрание или чрез нашата онлайн платформа.

✓ Чистотата на общите части е от огромно значение. Ето защо създадохме план за почистване, който да отразява в максимална степен нашите стандарти:

ПОЧИСТВАНЕ

Не можете да намерите търсената информация в сайта?
Свържете се с нас или оставете контакт за обратна връзка.
Удоволствието да помогнем е изцяло наше.

Как да Ви помогнем?

Ако желаете да се свържем с Вас,
моля оставете детайли за обратна връзка.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.