Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА “SPOKOENDOM.COM”

Сайтът SpokoenDom.com е собственост на „Беспоук Адвайс 21” ЕООД (по-долу „Спокоен Дом”, „дружеството”, „ние“, „нас“)
Всяко използване от ваша страна на сайта, управляван от Спокоен Дом зависи от вашето съгласие с настоящите Условия за Ползване, както и Политиката за поверителност и използване на „бисквитки“. Запазваме правото си да променяме настоящите Условия за Ползване във всеки един момент във времето без известие и по наше усмотрение. Ваша е отговорността периодично да проверявате тази страница за обновления на настоящите Условия, които влизат в сила при публикуването им. Вижте секцията по-долу за обобщение на обновленията. Продължаването на използването на Сайта от ваша страна ще се счита за съгласие с настоящите Условия, включително с нашата Политиката за поверителност и използване на „бисквитки“. Запазваме си правото да променяме, добавяме, спираме действието на всяка част и функционалност на сайта по всяко време.

Права

Всички права върху всички материали и съдържание (включително, но не само текст, изображения, уеб страници, звук, софтуер (включително код, интерфейс и структура на сайта) и видео и вида, функциите, дизайна и компилирането) на този Сайт се притежават от нас. Вие приемате, че ви е позволено да използвате тези материали и/или съдържание само по начина, установен в настоящите Условия за Ползване.

Интелектуална собственост

Освен ако не е оказано друго, всички права върху всички материали и съдържание (включително, но не само текст, изображения, уеб страници, звук, софтуер (включително код, интерфейс и структура на сайта) и видео и вида, функциите, дизайна и компилирането на сайта) на този Сайт се притежават от нас. Вие приемате, че ви е позволено да използвате тези материали и/или съдържание само по начина, установен в настоящите Условия за Ползване, освен ако не сте изрично писмено упълномощен от нас, и че не можете да копирате, възпроизвеждате, предавате, изпълнявате публично, разпространявате, експлоатирате за търговски цели, приспособявате, превеждате, модифицирате, свързвате, сливате, споделяте или осигурявате на лица, или да създавате производни на такива материали или съдържание.

Ограничения за употреба

Освен по начин, изрично отбелязан в закона, нямате право да възпроизвеждате, предавате, изпълнявате публично, разпространявате, експлоатирате за търговски цели, приспособявате, превеждате, модифицирате, свързвате, сливате, споделяте или осигурявате на лица, или да създавате производни на такива материали, или да ги използвате за търговски цели без нашето предварително писмено съгласие.

Условия за употреба и политика за употреба на публични форуми

Този Сайт може да съдържа групи за дискутиране, новинарски групи, бюлетини, чат стаи и други интерактивни услуги (заедно наричани Зони за съобщения). Ние може да или да не следим активно използването на нашите Зони за съобщения или публикуваното в тях съдържание или материал. Аналогично ние може да или да не упражняваме редакторски контрол върху съдържанието на всяка Зона за съобщения.
Въпреки това, ние запазваме правото, но не и задължението, да следим нашите Зони за съобщения и да отстраняваме или променяме всякакво съдържание, което по наше усмотрение представлява злоупотреба със Зоната за съобщения и може да ограничим, преустановим или прекратим използването от ваша страна на тези услуги или Сайта, ако сметнем, че е имало такава злоупотреба.
Следните примери представляват злоупотреба с нашите Зони за съобщения:
използване на услугите за неуместна, незаконна или неморална цел, предизвикване на неудобство чрез използването на услугите от ваша страна или предизвикване на разстройване на действието на услугите;
използване на услугите за създаване, организиране или предаване (независимо дали в Зона за съобщения, или по друг начин) на клеветнически, обиден или нецензурен материал или участие в дейности, които биха обидили други лица на базата на раса, религия, вероизповедание или пол; – използване на услугите за причиняване на вреда или за опит за причиняване на вреда;
използване на услугите за създаване, организиране или предаване на материали, които заплашват с или поощряват нанасяне на телесни повреди или унищожаване на собственост или които биха представлявали криминално нарушение или биха предизвикали криминална отговорност;
използване на услугите за създаване, организиране или предаване на материали, които нарушават авторското право, търговската марка, патента, търговската тайна, неприкосновеността, публичността или други права върху интелектуална или имуществена собственост на някоя друга страна;
използване на услугите за създаване, организиране или предаване на материали на други потребители без тяхното желание;
използване на услугите за създаване, организиране или предаване на материали, които обиждат други лица;
използване на услугите за правене на фалшиви, подвеждащи, измамни или мошенически оферти за продаване или закупуване на продукти, артикули или услуги или за изпращане на верижни писма, пирамиди и други подобни;
добавяне, отстраняване или модифициране на заглавна информация, идентифицираща мрежата, или информация за управление на авторското право, включително имена на автори, дати на публикуване или имена на агенции, в опит за измама или подвеждане;
използване на услугите за получаване на достъп или опит за получаване на достъп до други лица или за проникване или опит за проникване в нашите или чужди мерки за сигурност, компютърен софтуер, хардуер, електронна система за комуникации или телекомуникационни системи;
използване на услугите за дейности, които оказват неблагоприятно влияние върху способността на други лица или системи да използват услугите на интернет пространството, включително и без ограничения лавинна адресация на съобщения и хакерска дейност;
препродаване, преориентиране или преразпределяне на услуги, предоставяни от нас, нашите изпълнители, без нашето предварително писмено съгласие; или представяне за лице или субект или използване на фалшиво име, което не сте упълномощени да използвате;
разкриване на информация, която може да идентифицира вашата или нечия друга самоличност (например телефонен номер, географски адрес или друга информация, от която може да се достигне до самоличността на дадено лице или информация за контакт с това лице);
Този списък има за цел само да представи примери и не представлява пълен списък с видовете неприемливо използване на www.spokoendom.com , които могат да доведат до ограничаване, преустановяване или прекратяване на използването на нашия Сайт от ваша страна. Поради глобалния характер на интернет пространството, потребителите приемат да спазват всички местни правила във връзка с поведението онлайн и приемливото съдържание. Потребителите също така приемат да спазват всякакви приложими правила във връзка с изнасянето на данни от някоя страна.

Всички постове, които правите в социалните мрежи в интернет, се считат за неконфиденциални и публични.

Вие разбирате, че лична и друга информация, (напр. потребителско име, имейл, тел. Номер или адрес), която публикувате чрез публични форуми (като Facebook например), е общодостъпна и може да бъде събирана и ползвана от други, като в резултат получите непоискани съобщения или контакти от трети лица. Избягвайте да включвате каквато и да е информация, която може да идентифицира Вас или който и да е друг в публикациите си. Комуникацията със Спокоен Дом е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да става само чрез обявените телефонни номера и имейл адреси в секция „Контакти“ на www.spokoendom.com , както и в предложената контактна форма на сайта. Всеки друг вид комуникация или опит за комуникация от Ваша страна се счита за публичен и незащитен и правейки го, Вие осъзнавате това!
Запазваме си правото, но не поемаме задължението, да премахваме постове, съдържащи лична информация. Не носим отговорност за ползването или злоупотребата на каквато и да е информация, включително и лична, която публикувате в публичните форуми. Вие заявявате и гарантирате, че вашите публикации са оригинални, не са нецензурни, злонамерени, дискриминиращи, клеветнически или по друг начин незаконни, че никоя друга страна няма права върху тях и че всякакви „морални права” върху вашите публикации са отхвърлени и че ни предоставяте безвъзмездно, неограничено, световно, безкрайно, неотменимо, неизключително и напълно прехвърлимо, възложимо и сублицензируемо право и лиценз за използване, копиране, възпроизвеждане, модифициране, приспособяване, публикуване, превеждане, създаване на производни работи, разпространяване, изпълняване и излагане на такива публикации (изцяло или отчасти) и/или за обединяването им с други работи под всякаква форма, медия или технология, която е известна сега или която ще бъде разработена в бъдеще.
Ние не носим отговорност за поддържането на вашите публикации и може да ги изтрием по всяко време.
Вие ни освобождавате от отговорност, както и изисквания за компенсация от всякакъв вид, свързани или произлизащи от разговори с други потребители на сайта и страниците на Спокоен Дом в социалните мрежи.
Свързани сайтове
Вие признавате и приемате, че ние не носим отговорност за информацията, предоставяна от сайтове, с които може да се свържете от този сайт („Свързани сайтове”). Макар и в секция „Нашите Партньори“ да сме изброили фирми и специалисти, на които от Спокоен Дом вярваме, ние нямаме никакъв контрол върху съдържанието, рекламите и посланията в тези сайтове. Приканваме клиентите на Спокоен Дом да ни информират своевременно, ако забележат нередности сързани с интернет сраниците на нашите партньори.
Връзките към Свързани сайтове не представляват одобрение или асоцииране с такива сайтове или съдържанието, продуктите, рекламите или други материали, представяни в такива сайтове. Ние нямаме контрол над тези Свързани сайтове и не ги редактираме или следим. Вие признавате и приемате, че ние не носим отговорност, пряко или косвено, за щети, загуби или разходи, причинени или предполагаемо причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни в такива Свързани сайтове.
Връзките към Свързани сайтове не представляват одобрение или асоцииране с такива сайтове или съдържанието, продуктите, рекламите или други материали, представяни в такива сайтове. Ние нямаме контрол над тези Свързани сайтове и не ги редактираме или следим. Вие признавате и приемате, че ние не носим отговорност, пряко или косвено, за щети, загуби или разходи, причинени или предполагаемо причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни в такива Свързани сайтове. Запазваме си правото да премахваме свързано съдържание от нашия сайт или свързани сайтове, до степента, в която имаме контрол, по всяко време и за каквато и да е причина, вкл. На тези Общи условия, както и условията за употреба на свързания сайт. При използването на Сайта от ваша страна от вас може да се поиска да създадете акаунт в свързан сайт. Тъй като това са сайтове, върху които нямаме контрол, ние не поемаме отговорност за информация, която те събират, била тя потребителско име, имейл или друга информация. Ако не можете да създадете свой акаунт на някой от свързаните сайтове, е възможно да нямате достъп до пълната функционалност на Сайта. В допълнение към тези Общи условия, съдържанието на Свързани сайтове, показано на сайта ни, включително и правата, на които е подчинено, се определят и от съответните Условия за ползване на свързания сайт.
Материали, предоставени от Вас без поискване от Спокоен Дом
Освен ако изрично не бъде поискано, ние не желаем да получаваме никаква поверителна, тайна или частна информация или други материали от вас чрез Сайта, някоя от услугите му, по електронна поща или по някакъв друг начин. Всяка информация или материали, предоставени от вас, които не са изрично поискани от нас, няма да се считат за поверителни, тайни или частни. Вие приемате, че всяка информация или материали, предоставени от вас в този Сайт, било то идеи, творчески концепции или други материали, могат да се използват, възпроизвеждат и разкриват от нас без ограничения за каквито цели сметнем за добре и без заплащане на суми или признаване на вас като източник. Вие също така приемате, че всякакви „морални права” върху публикуваните материали са неотменно отхвърлени от съответните автори. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ВРЕДИ, ПОНЕСЕНИ ОТ ВАС В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ РАЗКРИВАНЕТО НА ТАКИВА МАТЕРИАЛИ ОТ НАС В СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА. Настоящият параграф не оказва влияние върху правата, които може да имате по законите за неприкосновеност на данните, които защитават вашата лична информация, или подобни закони за неприкосновеност, в степента, до която такива права не могат да бъдат изключени.

Сигурност и акаунти

В зависимост от услугите, които Спокоен Дом Ви предоставя, ние може да ви позволим да се регистрирате с потребителско име и парола за достъп и да използвате вътрешнофирмен портал. Ако това стане, ваша е отговорността да поддържате стриктната конфиденциалност на вашата парола, както и отговорността за всякакви дейности, извършени с паролата на вашия профил. Вие приемате а) незабавно да ни уведомите за всякакво неупълномощено използване на вашата парола или профил, или някакво друго нарушение на сигурността и б) да излезете от вашия профил в края на всяка сесия. Ваша е отговорността да контролирате разпространяването и използването на паролата ви, да контролирате достъпа до и използването на профила ви и да ни уведомите, когато желаете да отмените регистрацията си. Ние не носим отговорност за загуби или щети, произлизащи от неспазването на тази клауза от ваша страна.

Вашата отговорност

При обстоятелства, в които ни предоставяте информация, касаеща трети страни, вие гарантирате, че сте получили съгласието на тази трета страна във връзка с такова разкриване и че третата страна е информирана за и приема нашата Политиката за поверителност и използване на „бисквитки“ и начините, по които може да използваме такава информация.